MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.afstransport.com; (bundan sonra web sitesi olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu hizmetlerin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. ALICI, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.afstransport.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : AFS Transport Adresi : Oruçreis Mahallesi, Giyimkent 12. Sokak, No: 45 Giyimkent - Esenler - İstanbul İletişim bilgilerimiz değişiklik gösterebilir , güncel adresler için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı : [fatura-kullanici-adi] – [kullanici-adi] T.C Kimlik No : [tc-no] Adresi : [fatura-adresi] Telefon : [telefon-no] Eposta: [e-posta-adresi]

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı [tarih] tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI'nın hizmet aldığı adreste teslim edilmiş veya adresine gönderilmiş / talep edilmesi halinde elektronik olarak gönderilmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen hizmetlerin detayları, takip sayfasından anlaşma sonrası gönderilen SMS' de yer alan numara ile sorgulanabilir. Firmamızın sağladığı Lojistik - Nakliye hizmeti bundan sonra "söz konusu hizmet" olarak anılacaktır.

MADDE 4 – ÖDEME ŞEKLİ

4.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, WEB SİTESİ ‘nde gösterilen hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

5.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3. SATICI, sözleşme konusu hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet de ilave tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya alternatif bir hizmet teklifinde bulunabilir.

5.6. Sözleşme konusu himzetin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.7. Hizmet teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, hizmetin en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın tüm zararı ALICI tarafından karşılanmak zorundadır . SATICI’nın hizmet bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

5.8. Hizmetin normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile planlanan tarihleri arasında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI hizmet talebini iptal edebilir, benzer bir hizmet sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde hizmet bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1. Alınan lojistik / nakliye hizmeti sonrasında işlemler bittikten ve gerekli sigortalar tarafların anlaşmasınca sorunsuz bir şekilde feshedildiği halde, firmadan kaynaklanan bir sorun haricinde alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. Cayma hakkı ; firma kaynaklı bir sorun olduğunda veya alıcı hizmeti almaya başlayacağı tarih ve saat henüz gelmemiş ise geçerlidir. Verilen hizmet tamamlanması halinde iade edilebilir bir hizmet değildir. 6.2. Alınacak hizmetin resmi sigorta vb / belgeleri firma tarafından hazırlanıp işleme koyulduysa ,alıcının cayma hakkında yararlanabilmesi için SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. 6.3. Vergi mevzuatı gereği faturası kesilen hizmetin alıcıya teslim ettiği faturanın iadesi gerçekleştirilmediği takdirde iptali sağlanamaz. 6.4. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek hizmetlerde alıcı cayma hakkını kullanamaz ve bunu kabul ettiğini tahaahüt eder.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

7.1. Hizmet henüz gerçekleştirilmemiş ise cayılamayacak hizmet yoktur.

MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİL’İ MAHKEME

8.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 8.2. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının kabulunu tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.